<Macro: (,)> -->

 

Rhestr Staff- Staff List

 

Pennaeth/Headteacher

Mrs Geraldine Jenkins

 

Athrawon/Teachers

Mrs Linda Davies

Miss Carys Davies

Miss Angharad Edwards

Cynorthwywyr/Teaching Assistants

Mrs Sharon Smith

Mrs Hedydd Watts

Cogyddes/Cook

MS Caroline Thompson

Swyddog Gweinyddol/Admin Officer

Miss Gwawr Lewis

Glanheuwraig/Cleaner

MS Jane Boggett

Gofalwraig/Caretaker

MS Jane Boggett

 

Dosbarthiadau

 Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Mrs L Davies

 Cyfnod Alweddol 2/Key Stage 2 Miss N Davies